Samenwerking tussen school en ouders

Als school in het speciaal-onderwijs vinden wij een goede samenwerking  tussen school en thuis enorm belangrijk.

Rol van de ouders

In het startgesprek dat u met de leerkracht van uw zoon of dochter zult hebben aan het begin van het schooljaar maakt u kennis met elkaar en spreekt u wederzijdse verwachtingen uit. Ook legt u eventuele afspraken vast. Een goede samenwerking start immers met een goede communicatie.

Denkt u met ons mee?

U bent welkom om mee te kijken en mee te denken in onze medezeggenschapsraad.