Ieder kind kan zich

bij ons optimaal ontwikkelen

Op de Boekanier krijg je je glimlach weer terug

Als De Boekanier willen wij kwalitatief goed onderwijs bieden aan kinderen die zich anders ontwikkelen en daarom het allerbeste verdienen! Ons onderwijs richt zich op kinderen met extra onderwijsbehoefte die niet of nog niet aan het reguliere onderwijs kunnen deelnemen.

Kwalitatief goed onderwijs betekent voor ons dat we aansluiten bij de onderwijs- en begeleidingsbehoeften van het kind in een duidelijk pedagogisch klimaat dat recht doet aan de drie basisbehoeften van elk kind: autonomie, competent en relatie.

Samen komen we verder

De Boekanier, een onderdeel van het Integraal Kind Centrum IJmond, is een plek waar kinderen kunnen leren in de breedste zin van het woord. Waar kinderen tot hun recht kunnen komen en alle kansen krijgen zich te ontwikkelen. Waar eventuele hulpvragen en problemen steeds in samenhang met elkaar worden gezien en ieder kind de hulp krijgt die het zo hard nodig heeft. Ons onderwijs en de extra zorg die wij met onze partners kunnen bieden, zorgen voor een compleet aanbod om kinderen verder te helpen in hun ontwikkeling.

Onze manier van werken is afgestemd op de drie basisbehoeften van kinderen om ontwikkeling, motivatie en leerplezier te waarborgen. Ieder mens is gebouwd om zichzelf te ontwikkelen en heeft behoefte aan:

Autonomie

Ik bén iemand

Competentie

Ik kan wat

Relatie

Ik hoor erbij

Krachtige kernwaarden

Kinderen leren en ontwikkelen op schoolvaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de maatschappij.

Medewerker aan het woord:

“Wij maken ruimte voor uw kind om fijn en veilig op te groeien en te leren. Elke dag opnieuw.”

Sociale vaardigheden

Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.

Plezier is een serieuze zaak

Wij vinden het erg belangrijk dat onze leerlingen plezier beleven in het naar school gaan omdat wij ervan overtuigd zijn dat dit de ontwikkeling positief beïnvloed. Ons motto ‘Op De Boekanier krijg je je glimlach weer terug’ proberen wij iedere dag opnieuw waar te maken.

Ook werken bij een bevlogen onderwijsinstelling?

Deze school maakt deel uit van IJmare waar alle mogelijkheden zijn om je verder te ontwikkelen als leerkracht of als ondersteunende professional. Met 16 scholen en ruim 350 gedreven collega’s gaan wij elke dag voor het best mogelijke onderwijs in de IJmond.