Onderwijs en jeugdhulp op maat

De Boekanier in IJmuiden is een van de twee locaties van IKC IJmond. Wij bieden onderwijs, begeleiding en behandeling op maat aan kinderen tot 13 jaar die meer ondersteuning nodig hebben dan het basisonderwijs bieden kan.

De Boekanier, een onderdeel van het Integraal Kind Centrum IJmond, is een plek waar kinderen kunnen leren in de breedste zin van het woord. Waar kinderen tot hun recht kunnen komen en alle kansen krijgen zich te ontwikkelen. Waar eventuele hulpvragen en problemen steeds in samenhang met elkaar worden gezien en ieder de hulp krijgt die ze zo hard nodig hebben. Ons onderwijs en de extra zorg die wij met onze partners kunnen bieden aan de kinderen zorgen voor een aanbod om kinderen verder te helpen in hun ontwikkeling.

Aanmelding en rondleiding 

Aanmelden gaat via de huidige school van uw zoon of dochter. De intern begeleider en consulent van het SWV die verbonden is aan de huidige school dragen samen de zorg dat het dossier van uw zoon of dochter via Topdossier aangemeld wordt bij het SWV. Wij ontvangen vervolgens het dossier en ons aanmeldteam beoordeeld en brengt advies uit. Tevens zal er gekeken worden of wij een beschikbaar en passende plek hebben voor uw zoon of dochter. Vervolgens zal er op de verwijzende school een overleg ingepland worden, waar onze intern begeleider bij aansluit om de doelen voor de aankomende twee jaar vast te stellen. Na het overleg kan er een afspraak gemaakt worden voor een kennismaking en rondleiding op onze school.

Lerares aan het woord

“Wij willen goed onderwijs bieden aan kinderen die zich anders ontwikkelen en daarom het allerbeste verdienen!”

Toelaatbaarheidsverklaring

Wij zijn een school voor speciaal onderwijs. Om uw kind op onze school te plaatsen gaat de aanmelding anders dan op een reguliere school. Voordat de school uw kind toelaat, moet door de verwijzende school bij het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd worden. Dit is een bewijs dat uw kind recht geeft op een plek in het (voortgezet) speciaal (basis) onderwijs. Voor meer informatie over de aanmeldroute kunt u navraag doen bij de intern begeleider van de school van uw kind en de aanmeldroute is te vinden op de website van Passend Onderwijs IJmond.

Wat ons kenmerkt

  • Wij zijn er voor kinderen die sociaal-emotioneel kwetsbaar zijn of een speciale ondersteuningsvraag hebben.
  • Wij werken volgens het principe ‘één kind, één gezin, één plan’. Ouders, leerkrachten, jeugdhulp en andere betrokkenen rond het kind trekken samen op.
  • Problemen en hulpvragen pakken wij snel en in samenhang op.
  • Door het bundelen van expertise bieden wij zorg op maat en kunnen wij kinderen echt verder helpen!
  • Samen creëren wij de voorwaarden zodat kinderen zich optimaal kunnen ontplooien.

Ons team

Ons team heeft een warm hart voor kinderen die meer nodig hebben om, net als iedereen, goed vooruit te komen. Wij kijken wat kind en gezin nodig hebben en spelen daar op in met een mix van onderwijs, begeleiding en behandeling.

Met zestien basisscholen, waaronder één school voor speciaal basisonderwijs, staan wij voor een breed en dekkend aanbod van openbaar basisonderwijs in de IJmond. Samen zijn wij IJmare en werken wij met energie en enthousiasme elke dag opnieuw aan het best mogelijke onderwijs.