Onderwijs en jeugdhulp op maat

De Boekanier in IJmuiden is een van de twee locaties van IKC IJmond. Wij bieden onderwijs, begeleiding en behandeling op maat aan kinderen tot 13 jaar die meer ondersteuning nodig hebben dan het basisonderwijs bieden kan.

Afspraak na contact 

Een afspraak kan gemaakt worden nadat onze intern begeleiders het dossier van uw kind bekeken hebben en er contact is geweest met de verwijzende school. Als dit zo is, kan er een afspraak worden gemaakt voor een kennismaking en rondleiding op onze school.

Lerares aan het woord

“Wij willen goed onderwijs bieden aan kinderen die zich anders ontwikkelen en daarom het allerbeste verdienen!”

Toelatingsverklaring

Wij zijn een school voor speciaal onderwijs. Om uw kind op onze school te plaatsen gaat de aanmelding anders dan op een reguliere school. Voordat de school uw kind toelaat, moet bij het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd worden. Dit is een bewijs dat uw kind recht geeft op een plek in het (voortgezet) speciaal (basis) onderwijs. Deze verklaring kan niet worden aangevraagd zonder dat wij contact hebben gehad met de verwijzende school. Verder hebben wij inzicht nodig in het dossier en wordt uw kind bij ons besproken in het aanmeldteam. Het aanmeldteam beslist of onze school de passende plek is voor uw kind.

Wat ons kenmerkt

  • Wij zijn er voor kinderen die sociaal-emotioneel kwetsbaar zijn of een speciale ondersteuningsvraag hebben.
  • Wij werken volgens het principe ‘één kind, één gezin, één plan’. Ouders, leerkrachten, jeugdhulp en andere betrokkenen rond het kind trekken samen op.
  • Problemen en hulpvragen pakken wij snel en in samenhang op.
  • Door het bundelen van expertise bieden wij zorg op maat en kunnen wij kinderen echt verder helpen!
  • Samen creëren wij de voorwaarden zodat kinderen zich optimaal kunnen ontplooien.

Ons team

Ons team heeft een warm hart voor kinderen die meer nodig hebben om, net als iedereen, goed vooruit te komen. Wij kijken wat kind en gezin nodig hebben en spelen daar op in met een mix van onderwijs, begeleiding en behandeling.

Met zestien basisscholen, waaronder één school voor speciaal basisonderwijs, staan wij voor een breed en dekkend aanbod van openbaar basisonderwijs in de IJmond. Samen zijn wij IJmare en werken wij met energie en enthousiasme elke dag opnieuw aan het best mogelijke onderwijs.