Op De Boekanier hebben wij een zeer betrokken medezeggenschapsraad die samen met de medezeggenschapsraad van De Antoniusschool ongeveer 6 keer per schooljaar bijeenkomen om te vergaderen over alle beleidsmatige zaken.

Extra informatie

Mocht u interesse hebben om lid te worden dan kunt u contact opnemen met Amy van Velsen of Cor Schol (groepsleerkrachten en tevens PMR lid).