Verlof aanvragen

Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim. Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Verlofformulier

Het aanvragen voor verlof gaat via een speciaal formulier. Ouders leveren het formulier in bij de leerkracht en de directeur besluit, indien nodig in overleg met de leerplichtambtenaar, of het verlof wordt toegekend of niet.