Communiceren via Social Schools

Wij communiceren via een app genaamd Social Schools. In deze app wordt het volgende gecommuniceerd: de oudernieuwsbrief, ziekte en afwezigheid van leerkrachten en activiteiten in de klas. Het is belangrijk dat ouders van onze kinderen de ouderapp gebruiken omdat via deze app alle communicatie plaatsvindt.