Schooltijden

Schooltijden voor alle groepen:

luizentasMaandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

8:30 uur – 14:15 uur

 

Woensdag:

8:30 uur – 12:30 uur

Er wordt op De Boekanier gewerkt met een continurooster.