Schooltijden

Schooltijden voor alle groepen:

luizentasMaandag, dinsdag, donderdag:

8:30 uur – 14:45 uur

Vrijdag:

8:30 uur – 14:45 uur
(na de kerst tot 12:00 uur)

Woensdag:

8:30 uur – 12:15 uur

Er wordt op De Boekanier gewerkt met een continurooster.