Schoolgids 2019-2020

De schoolgids

De schoolgids is bestemd voor ouders en anderen die te maken hebben of krijgen met onze school.
Door middel van deze gids willen wij u informeren over wat voor school wij zijn en op welke manier wij daar inhoud aan geven. Ook bevat deze gids informatie over hoe de school georganiseerd is, het onderwijsprogramma, de contacten met ouders, de aansluiting op het voortgezet onderwijs, het vervoer naar school en allerlei andere belangrijke zaken. Kortom: wat kunt u verwachten van De Boekanier?

schoolgids 19-20 De Boekanier (pdf-bestand)