Schoolgids 2020-2021

De schoolgids

De schoolgids is bestemd voor ouders en anderen die te maken hebben of krijgen met onze school.
Door middel van deze gids willen wij u informeren over wat voor school wij zijn en op welke manier wij daar inhoud aan geven. 

Venster schoolgids 2020-2021