Ouderraad

Ouderraad

Dit jaar, bij wijze van proefjaar, bestaat de ouderraad uit een delegatie van ouders-/verzorgers van leerlingen die vallen onder IKC-IJmond. Deze enthousiastelingen zetten zich in voor alle kinderen van Kenter Jeugdzorg, de Antoniusschool en De Boekanier (IKC-IJmond). Wij organiseren, dankzij uw vrijwillige ouderbijdrage, voor de kinderen allerlei leuke activiteiten, om hen een zo prettig mogelijke schooltijd te geven! Denkt u daarbij aan Sinterklaas, het Paasfeest, een bijdrage aan de kooklessen enz.., met als leuke afsluiting van het schooljaar het zomerfeest! De kledingbeurs was vorig jaar een groot succes, dus ook deze wordt weer georganiseerd!

Afgelopen Kersttijd (december 2017) was het heel gezellig! De ouderraad verzorgde het groen voor de kerststukjes, zodat de ouders-/ verzorgers hun kinderen konden helpen bij het maken van een kerststukje. Als goed doel werd dit jaar gekozen voor “Voedsel op de plank!” ; de leerlingen namen daarvoor boodschappen mee om dit goede doel te steunen.

Daarnaast ondersteunt de o.r. sportevenementen, zoals sponsorlopen, de Pierloop, Rabobank fietstocht. Ook worden alle kinderen de eerste dag na elke schoolvakantie door ouderraadsleden nagekeken op hoofdluis.

Naast het feit, dat wij ons met hart en ziel inzetten voor de kinderen, vinden wij het ook fijn, om u als ouder-/verzorger eens te ontmoeten tijdens een van onze koffie-/thee-inloopmomenten in de aula van school.


Van links naar rechts: Elena Windhorst, Wendy van Baalen, Karin van Bemmelen, Lilian Stoof, Angelique Derogée, Natascha van de Pieterman en Marina Keur
 
Wilt U ons graag eens komen helpen tijdens het uitvoeren van activiteiten, dan bent U van harte welkom! En aanschuiven bij de vergadering (zie kalender), is ook altijd goed!

Voor vragen e.d. kunt u ons vinden op het schoolplein of kunt u ons benaderen via onderstaande e-mailadressen.

* Karin van Bemmelen, moeder van Donny uit gr. 6, De Boekanier, voorzitter; or@boekanier-sbo.nl

* Natascha van de Pieterman, moeder van Stef uit gr. 4 en Tim uit gr. 8a, De Boekanier, penningmeester; penningmeester-or@boekanier-sbo.nl

* Lilian Stoof, moeder van Dion uit gr. 7/8 b , De Boekanier; secretaris

* Melissa Ackermann, moeder van Eliah uit gr.3, De Boekanier

* Angelique Derogée, moeder van Nick uit gr. 8, De Boekanier

* Marina Keur, moeder van Sem uit gr. 8 b, De Boekanier

* Elena Windhorst, moeder van Tristan uit gr. 3/4, Antoniusschool

* Christiane Ririmasse, moeder van Joya uit gr. 2, Antoniusschool

* Wendy van Baalen, moeder van Mick uit gr. 1/2 en Lex uit gr. 3/4, Antoniusschool

Leerkrachten namens De Boekanier:
* Annelies Aardenburg
* Cor Schol

 

Bijeenkomsten ouderraad: zie de Kalender op deze website.