Ouderraad

Ouderraad

Wij organiseren, dankzij uw vrijwillige ouderbijdrage, voor de kinderen allerlei leuke activiteiten, om hen een zo prettig mogelijke schooltijd te geven. Denkt u daarbij aan Sinterklaas, het Paasfeest, een bijdrage aan de kooklessen enz.. Daarnaast ondersteunt de o.r. diverse sportevenementen. 

Naast het feit, dat wij ons met hart en ziel inzetten voor de kinderen, vinden wij het ook fijn, om u als ouder-/verzorger eens te ontmoeten op school.

Wij zijn op zoek naar nieuwe enthousiaste ouders die zin en tijd hebben om ons te komen helpen! Als u interesse heeft kunt u dit kenbaar maken bij de leerkracht van uw zoon/dochter.