Links voor ouders

Links voor ouders

Balans

Balans is de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, het Syndroom van Asperger en PDD-NOS.


 

Sportloket Velsen

Sportloket Velsen, de website voor sportief Velsen. Hier vindt u informatie over de sport in algemene zin en in Velsen in het bijzonder.

sportloketvelsen


Centrum voor jeugd en gezin IJmond

Iedereen heeft wel eens vragen over het opvoeden en opgroeien van zijn kind. Deze vragen zijn heel normaal. Opvoeden gaat nu eenmaal niet vanzelf. In sommige situaties kun je wel wat hulp gebruiken, bijvoorbeeld in de vorm van een CJG-coach. Een CJG-coach luistert, biedt advies en gaat samen met jou op zoek naar een oplossing die bij je past en waar jullie als gezin mee verder kunnen.


 

Passend Onderwijs

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij er sinds 1 augustus 2014 voor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden.


 

Ouders Online

Ouders Online is de grootste ouders-community van Nederland. Voor ouders van kinderen van -1 tot 18.


 

GGD Flits

Jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland is er voor alle jeugdigen van 4-19 jaar en hun ouders/verzorgers in de regio.

Het doel van Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is het bewaken en beschermen van de gezondheid van jeugd en het bevorderen van een gezonde groei en ontwikkeling. GGD Kennemerland volgt kinderen tot de leeftijd van 19 jaar.