Social Schools

Social Schools (voorheen digiDUIF)

Social Schools biedt de school een communicatieplatform. Via dit platform verzorgt De Boekanier de oudercommunicatie en de nieuwsbrief. Ouders krijgen via school een mail met de uitnodiging om lid te worden van De Boekanier op Social Schools.

In de App Store (iOS) en Playstore (Android) is een gratis app te downloaden. Let op we maken gebruik van Social Schools 3.0.

Alle nieuwe berichten komen binnen via Social Schools. Berichten kunnen gelezen worden via de mail en app van Social Schools, of natuurlijk via de website https://login.socialschools.eu 

Het filmpje laat een introductie van het programma zien: https://youtu.be/eXpZOOWdKNk
We gaan (nog) niet alle mogelijkheden open zetten. We richten ons op het versturen van groeps- en persoonlijke berichten.

Wanneer ouders niet de mogelijk hebben om digitaal berichten te ontvangen, wordt er gezocht naar een passende oplossing. 

download.png