Techniek

Techniek

Techniek heeft een vaste plek in ons onderwijsaanbod voor de leerjaren 1 t/m 8. De school beschikt over een zeer goed geoutilleerd technieklokaal met een fors aanbod van verschillende gereedschappen. De school werkt met de methode: “Natuniek”. Ook maken we gebruik van de techniekkast van Heutink voor de groepen 5 t/m 8 en de techniektorens voor de groepen 1 t/m 5 als extra aanvulling op de methode.

natuniek-boekOmdat we op school werken met leerlijnen is deze ook uitgezet voor Techniek. Er staat precies in vermeld welke lessen je de kinderen kunt bieden en waar je de lesmaterialen kunt vinden. Er zijn ook aansluitende leskisten waar kant en klaar materiaal in zit om meteen aan de slag te kunnen. Dit is een overzicht van de leskisten die wij binnen school hebben:
Bouwen met bakstenen, bruggen bouwen, spelen met chemie, flipperkast, zenuwspiraal, ontdekdoosjes, morse apparaat en zeilwagen/ballonwagen.

Veel kinderen vinden later een baan waarbij technische vaardigheden noodzakelijk zijn. Daarom biedt onze school veel technische vakken aan. Elke klas heeft minimaal 1x in de week techniek. En mag dan gebruik maken van het technieklokaal. Hier kunnen kinderen werken aan de verschillende vaardigheden. Ze leren zagen, timmeren, boren (met een kolomboormachine), solderen, werken met elektriciteit en nog veel meer.

PET IJmond

pet1

 

 

 

 

 

 

 

 

PET IJmond organiseert elk jaar een leuk evenement voor alle groep 8 leerlingen in de regio. PET IJmond is een doe-evenement, waarbij men kinderen wil laten ervaren dat techniek uitdagend, dynamisch en vooral heel erg leuk is. Daarnaast moet het een goed beeld geven van wat techniek allemaal inhoudt. Bij leerlingen wordt op deze manier interesse gewekt voor het technisch beroepsonderwijs en de technische bedrijven in het algemeen, maar vooral in deze regio.

pet2

 

 

 

 

 

 

 

 

PET IJmond is een succesformule waar scholen zich graag voor aanmelden en dat op draagvlak mag rekenen vanuit de lokale politiek en het bedrijfsleven. Onze school bezoekt dit evenement elk jaar.

 

Archief

In december 2012 was de ploeg van het Jeugdjournaal op De Boekanier!
Bekijk hier het filmpje!