Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband

logo-swv

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond is een netwerkorganisatie van en voor alle basisscholen, speciale basisscholen en speciale scholen (cluster 3 en 4). Ook ouders kunnen bij het SWV terecht. De concrete uitvoering van passend onderwijs gebeurt op de scholen.

Daarbij is de opzet om door middel van verandering en vernieuwing in het basisonderwijs het mogelijk te maken dat meer kinderen die speciale ondersteuning behoeven in het basisonderwijs kunnen blijven en niet verwezen hoeven te worden naar een speciale onderwijsvoorziening. Hoe de doelstelling verwezenlijkt wordt, wordt beschreven in een ondersteuningsplan dat jaarlijks wordt bijgesteld. Het ondersteuningsplan dient door een op te richten ondersteuningsplanraad te worden goedgekeurd tenslotte te worden voorgelegd aan de inspectie van het onderwijs.

Adres

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond
Antillenstraat 21, 1944 XA Beverwijk

Telefoonnummer: 0251-707510

Directeur: Peter Truijens

Website: http://passendonderwijsijmond.nl/