Openbaar bestuur

Openbaar bestuur

opo_ijmond_logoHet bevoegd gezag onze school wordt bestuurd door de Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond. Deze stichting is sinds 2003 het bevoegd gezag van alle openbare basisscholen in de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen.
De bestuursleden worden door de drie gemeenteraden benoemd, op voordracht van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de gezamenlijke directeuren.
Om in contact te komen met het schoolbestuur kunt u zich wenden tot het bestuursbureau dat gevestigd is in Velserbroek.

Adres

Zeilmakerstraat 62,
1991 JC Velserbroek

Het bestuursbureau is telefonisch bereikbaar onder nummer 023-5201580.

Voor meer informatie over het bestuur en de scholen kunt u ook een kijkje nemen op de website: www.opoijmond.nl

Algemeen bestuurder: Martijn van Embden