Leefstijl

Leefstijl

Op De Boekanier werken wij met de sociale vaardigheidsmethode ‘Leefstijl’.
Leefstijl maakt leerlingen sociaal en emotioneel vaardiger, vergroot het invoelend vermogen en ondersteunt een gezonde ontwikkeling.

Leefstijl helpt leerlingen te leren omgaan met frustratie en stress, te leren van fouten en inzicht te krijgen in je sterke en zwakke kanten, met de bedoeling om de zwakke kanten te versterken en optimaal gebruik te maken van de sterke kanten. Het bevorderen van positieve groepsrelaties speelt vanaf het begin tot eind in de leefstijlessen een belangrijke rol.

Er is aandacht voor het afvoeren van spanning door afkoeling strategieën en het geven van ik-boodschappen, waarmee zonder agressie duidelijk gemaakt kan worden wat iemand dwarszit.

Leefstijl laat leerlingen ervaren dat positief sociaal gedrag loont!

Tijdens de leefstijllessen ligt de nadruk zowel op de leerlingen zelf als op hun relatie met anderen. Vrienden maken en houden, maar ook nee zeggen tegen groepsdruk, maakt leerlingen weerbaarder tegen een negatieve invloed van leeftijdsgenoten.
In de leefstijllessen proberen we leerlingen geen normen en waarden op te dringen, maar bewust te maken van de invloed van normen en waarden op hun eigen en andermans gedrag. Het gevolg daarvan is dat leerlingen uit zichzelf gaan ontdekken welke manier van omgaan met elkaar prettig is.
De leefstijllessen zijn onderverdeeld in zes thema’s, namelijk:

  • Thema 1 – De groep? Dat zijn wij!
  • Thema 2 – Praten en luisteren
  • Thema 3 – Ken je dat gevoel?
  • Thema 4 – Ik vertrouw op mij
  • Thema 5 – Iedereen anders, allemaal gelijk
  • Thema 6 – Lekker gezond

leefstijl