Onze School

Onze school

Als Boekanier willen wij kwalitatief goed onderwijs bieden aan kinderen die
zich anders ontwikkelen en daarom het allerbeste verdienen!

“Samen met anderen kun je meer”

Ons onderwijs richt zich op kinderen met complexe hulpvragen, waarop het basisonderwijs momenteel geen antwoord heeft. Kwalitatief goed onderwijs betekent voor ons dat we aansluiten bij de onderwijs- en begeleidingsbehoeften van een kind in een duidelijk, veilig pedagogisch klimaat dat recht doet aan de drie basisbehoeften van een kind:

  • Ik ben iemand (autonomie)
  • Ik kan wat en (competentie)
  • Ik hoor erbij (relatie)
    Samen in verbondenheid

Ik kan wat en ik hoor erbij!

Het hele team van De Boekanier zet zich hiervoor in.
Werken vanuit deze visie betekent dit dat wij de voorwaarden creëren, zodat kinderen zich op cognitief gebied optimaal kunnen ontplooien. Daarnaast krijgen ook de sociaal-emotionele, de lichamelijke en de creatieve ontwikkeling van de kinderen veel aandacht. Om dit te bereiken willen we een veilige omgeving creëren, waarin leerlingen en leraren op positieve wijze en met vertrouwen in elkaar en in zichzelf kunnen werken. We willen leerlingen leren respectvol met anderen om te gaan, door hen en elkaar met respect te bejegenen.

We willen bevorderen dat leerlingen, ouders en leraren zich bij elkaar en de school betrokken voelen.
Daarbij vinden wij een heldere en open communicatie tussen alle betrokkenen zeer belangrijk.