Leerling Gebonden Financiering

Leerling Gebonden Financiering

leerlinggebonden_financiering_logoDe Leerlinggebonden Financiering (LGF) wordt ook wel ‘het rugzakje’ genoemd. Het is bedoeld voor kinderen met een beperking die zonder extra voorzieningen niet deel kunnen nemen aan het reguliere onderwijs. Beperkingen die recht kunnen geven op Leerlinggebonden Financiering zijn verdeeld in vier clusters

  • cluster 1: visueel gehandicapte leerlingen (hiervoor gelden afwijkende regels)
  • cluster 2: dove en slechthorende leerlingen en leerlingen met ernstige spraak/taalmoeilijkheden
  • cluster 3: lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapte leerlingen, langdurig zieke leerlingen en leerlingen met epilepsie
  • cluster 4: leerlingen met (zeer zware) gedragstoornissen of psychiatrische problemen

De Leerling Gebonden Financiering stopt van rechtswege per 1 augustus 2014. Vanaf dat moment is de indicatie een leeg papiertje. Er kunnen geen rechten meer aan ontleend worden. Er zit geen geld ( ondersteuning) meer in de “rugzak”. In principe heeft het dus geen zin meer om een herindicatie aan te vragen, die doorloopt na 1 augustus 2014.

Er is wel een aantal overgangsregelingen ingebouwd, waardoor het in een enkel geval wel van belang kan zijn een geldige indicatie te hebben. Dit is vooral het geval als een leerling op 31 juli 2014 met een beschikking, die nog doorloopt tot 1 augustus 2015 of later, staat ingeschreven in het speciaal onderwijs. Dan heeft de leerling het recht om nog twee jaar op die school te mogen blijven.

Elke reguliere school zal ondersteuning moeten bieden aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. Elk samenwerkingsverband moet Passend Onderwijs bieden vanaf 1 augustus 2014.