Interne Begeleiding

Interne Begeleiding

Tijdens de toetsweken worden de resultaten van de leerlingen op een rij gezet. In de groepsbesprekingen worden deze resultaten met de groepsleraar doorgesproken. De groepsleraar stemt waar nodig het leerprogramma weer af op de groep. De kinderen die naast de begeleiding in de groep extra en/of speciale begeleiding buiten de groep nodig hebben, worden hier geselecteerd. Die extra begeleiding wordt gegeven door specialisten als de remedial teacher en de logopedisten. Aan de hand van individuele handelingsplannen wordt deze gespecialiseerde hulp ingezet voor “zorgkinderen”. Ouders worden uiteraard hierover geïnformeerd en bij de inzet van extra zorg betrokken.

De interne begeleiding wordt verzorgd door Wessa van de Kuijlen en Linda de Nieuwe