Fysiotherapie

Fysiotherapie

De Boekanier heeft een samenwerking met Fysiotherapie Zeeweg. Bianca van Leijen-Essers is namens de praktijk werkzaam op de school en verzorgen hier de kinderfysiotherapie.

fysio2-400

Kinderen met problemen in de motoriek worden via de leerkracht aangemeld voor het zorgoverleg van De Boekanier. Het kind wordt daar besproken en er wordt een hulpvraag opgesteld. De leerkracht informeert de kinderfysiotherapeut en de ouders. De kinderfysiotherapeut neemt contact op met de ouders voor een (telefonische) intake. Pas na deze intake en toestemming van de ouders zal het kind gescreend / onderzocht worden. Na afronding van het onderzoek volgt er een onderzoeksbrief met de behandeldoelen.
U bent als ouder altijd welkom, tijdens het onderzoek maar ook tijdens de behandelingen. Er wordt altijd met u gecommuniceerd via een communicatieschrift. Regelmatig zijn er gesprekken tussen ouders en fysiotherapeut, zodat u weet wat de doelen zijn van de therapie en wat u thuis zou kunnen oefenen met uw kind.

De vergoeding vindt plaats via de zorgverzekering van de ouders. In 2015 en 2016 wordt de kinderfysiotherapie voor de eerste 18 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering, daarna is het afhankelijk van de aanvullende verzekering. Kinderen vallen buiten het verplicht eigen risico.
Mocht uw kind fysiotherapie nodig hebben, maar buiten schooltijd, dan kunt u terecht in onze praktijk.