Sportmix Plus

Sportmix Plus


Wat is Sportmix Plus en wat is het idee achter dit initiatief?

Voor kinderen die niet makkelijk lid worden van een sportvereniging wordt in samenwerking met gediplomeerde docenten en sportverenigingen het project Sportmix Plus aangeboden. Het programma biedt kinderen een veilige groep om samen op hun eigen manier te kunnen sporten. Kinderen met bijvoorbeeld motorische of andere problemen vinden soms moeilijk aansluiting bij een sportvereniging. Sportmix Plus probeert kinderen meer grip te laten krijgen op het eigen bewegen en te helpen ontdekken hoe dit het beste kan lukken. De sport is niet prestatiegericht. Het gaat erom wat het kind kan en dat wordt gestimuleerd. Voorop staat dat kinderen plezier beleven aan bewegen.

Hoe werkt Sportmix Plus in de praktijk?

Eén keer per week wordt er na schooltijd één uur lang lesgegeven aan een groep kinderen. Er zitten maximaal 8 kinderen in een groep. De lessen worden gegeven in de Willemsbeekzaal naast de school De Boekanier in IJmuiden. De docent lichamelijke opvoeding van deze school, Harry van der Burg, begeleidt de lessen. Hij is tevens coördinator in het contact naar de sportverenigingen, school en ouders. Je kunt je het beste bij hem opgeven. In overleg met je juf of meester wordt dan besloten of je mee kunt doen.

Wij stellen ons voor dat er tijdens de les, door zorgvuldig geselecteerde verenigingen, een aantal clinics gegeven gaat worden. Na een aantal weken kan dat resulteren in een deelname op een club zelf. Het is tevens de intentie om een samenwerking op te zetten met die sportverenigingen, die voor deze kinderen een prettig ‘sportklimaat’ hebben.

Wanneer start Sportmix plus?

Het sportprogramma begint in september of maart met de 1e les. Er zijn 13 lessen. Wij vragen van uw kant een geringe bijdrage in de vorm van een soort contributiegeld. U betaalt slechts € 25,-

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Harry van der Burg: 0255-511714

Met vriendelijke groet,

Meester Harry