Jeugdgezondheidszorg

Samenwerking met jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland

Wij werken samen met Jeugdgezondheidszorg (JGZ) GGD Kennemerland. Aan onze school is een team van een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en  assistente verbonden.
Heeft u vragen over onder andere gezondheid, groei, opvoeding gedrag, eten, slapen, bedplassen, dan kunt u deze aan de jeugdgezondheidszorg stellen. De JGZ is op werkdagen van 8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00 bereikbaar via 023 7891777 of via frontofficejgz@vrk.nl

Contactmomenten

Alle leerlingen die starten op het speciaal (basis/voortgezet)onderwijs worden door de jeugdgezondheidszorg uitgenodigd voor een entree onderzoek. Leerlingen worden ook nog uitgenodigd voor een herhalingsonderzoek en/of op verzoek van ouders of school.

Advies en consultatie 

De jeugdarts neemt deel aan het zorgoverleg op school waar zowel school als andere zorgverleners aan deelnemen.
De jeugdarts kan ook door school worden uitgenodigd voor een overleg met ouder en school om zorgen of vragen over een leerling te bespreken. Ook kan school anoniem (zonder een naam te noemen) een kind bespreken om advies te krijgen over de te nemen stappen om kinderen snel de juiste hulp of begeleiding te bieden.

School kan, in overleg met u, uw kind aanmelden voor onderzoek bij de jeugdarts. Indien u zonder berichtgeving niet verschijnt op deze afspraak, zal de jeugdarts school hierover informeren.  Als ouder kunt u ook altijd zelf een afspraak maken.

Voor meer informatie over de jeugdgezondheidszorg verwijzen wij u naar de website van de GGD : www.ggdkennemerland.nl/jeugd